• 31 MAJA 19
  • 0

  V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „PRZEMIANY PRAWNE I EKONOMICZNE W POLSCE I ICH WPŁYW NA ZARZĄDZANIE FINANSAMI PAŃSTWA I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO”

  V Ogólnopolska Konferencja „Przemiany prawne i ekonomiczne w Polsce i ich wpływ na zarządzanie finansami państwa i jednostek samorządu terytorialnego” odbyła się w dniach 8-9 kwietnia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji US. Kolejne konferencje odbywają się cyklicznie od 2014 roku. Temat przewodni związany jest przemiennie z prawem finansów publicznych czy też z prawem rynków kapitałowych, bankowym, podatkowym itd.

  Tegoroczną Konferencję otworzyli dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji US, prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski, Kierownik Katedry Prawa Finansowego, oraz dr Ewa Kowalewska, Opiekun Koła Naukowego Prawa Finansowego FiskUS. Pierwszy panel dyskusyjny poprzedziło również wystąpienie doradcy podatkowego Michała Zająca, Członka Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, pt. „Gminy w centrum przemian podatkowych – VAT, podatek od nieruchomości, schematy podatkowy (MDR-y)”.

  Referaty wygłoszone pierwszego dnia podzielono na trzy sesje plenarne:

  • Zarządzanie budżetem państwa (moderator: Patrycja Markiewicz),
  • Finanse jednostek samorządu terytorialnego (moderator: Aurelia Bajerska),
  • Znaczenie obciążeń podatkowych (moderator: Jakub Marchewka).

   

  Uczestnicy Konferencji mieli również możliwość wzięcia udziału w konkursie.

  Referaty wygłoszone drugiego dnia podzielono na dwie sesje plenarne:

  • Jubileuszowe wystąpienia byłych członków KN FiskUS oraz doktorantów WPiA US (moderator: dr Ewa Kowalewska),
  • Ewaluacja na rynku finansowym (moderator: dr Wojciech Bożek).

   

  Każda z sesji plenarnych została podsumowana dyskusją. Między poszczególnymi sesjami miały miejsce przerwy kawowe połączone z sesją posterową i multimedialną.

  Uczestnicy Konferencji wzięli także udział w warsztatach z zakresu wystąpień publicznych, wycieczce „Podziemny Szczecin”, a także uroczystej kolacji.

  Podobnie jak miało to miejsce dotychczas, po zakończeniu zostanie wydana publikacja zawierająca pisemne prace nadesłane przez Uczestników. W tym miejscu należy zauważyć, iż w tym roku w skład Pakietów Uczestnika weszła wersja elektroniczna monografii „Daniny publiczne w Polsce i innych państwach Europy”.

  Już teraz zapraszamy na kolejną konferencję. Niezapomniane doznania intelektualne gwarantowane!

  Przemysław Pietrzak

  Wydział Prawa i Administracji US

  Leave a reply →

Leave a reply

Cancel reply