Czasopismo „Kwadrans Studencki” powstało z myślą o studentach Uniwersytetu Szczecińskiego i jest wydawane od 2017 roku.

W październiku 2016 roku studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej (Wydział Humanistyczny US) podjęli starania o powołanie Studenckiego Koła Naukowego Dziennikarzy US. Opiekunem koła została dr Agnieszka Szlachta (Instytut Językoznawstwa US). Jednym z najważniejszych celów SKND US stało się wydawanie ogólnouczelnianego czasopisma studenckiego w naszej uczelni.

Nasze cele to – przede wszystkim – promocja dorobku naukowego i organizacyjnego studentów oraz upowszechnianie wiedzy o podejmowanych przez nich inicjatywach. Chcielibyśmy, aby „Kwadrans Studencki” stał się dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego forum wymiany myśli, a także – źródłem przydatnych informacji.

Dzięki ogromnemu wsparciu Strefy Kultury Studenckiej US udało nam się stworzyć redakcję czasopisma od podstaw. W jej skład weszli nie tylko członkowie koła, ale również – inne zainteresowane osoby z różnych wydziałów naszej uczelni. Studenci współpracują z nami w różnych zakresach: od tworzenia tekstów i grafiki po działania promocyjne podczas różnych wydarzeń.

Promowaliśmy naszą działalność oraz zapraszaliśmy do współtworzenia czasopisma studentów Uniwersytetu Szczecińskiego „Kwadrans Studencki” podczas m.in.:

  • trzech edycji Przeglądu Kół Naukowych US (2016, 2018, 2019) – organizowanych przez Strefę Kultury Studenckiej US,

  • Strefy Możliwości US (2018) – organizowanej przez Strefę Kultury Studenckiej US,

  • konferencji dla młodzieży „Realnie Pomaturalnie” – organizowanej przez Agencję Rozwoju Metropolii Szczecińskiej.

Tworzenie i wydawanie jedynego ogólnouczelnianego czasopisma studentów Uniwersytetu Szczecińskiego „Kwadrans Studencki” to dla nas ogromne wyzwanie, ale i – wspaniała przygoda! Poznajemy pracę redakcji, doskonalimy nasz warsztat dziennikarski, zdobywamy doświadczenie i nawiązujemy cenne kontakt.

Dotychczas wydaliśmy pięć numerów czasopisma. Właśnie pracujemy nad kolejnym!

Zapraszamy do współpracy!